Πίνακες αξιολόγησης υποψηφίων Επιστημονικών κι Εργαστηριακών Συνεργατών

Ανακοινώνεται ότι από τις 28-2-2019 αναρτήθηκε το πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης υποψηφίων Επιστημονικών Συνεργατών εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών. Οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερώνονται από τη Γραμματεία του Τμήματος από τις 28-2-2019 έως 6-3-2019 και ώρες από 9.00 π.μ - 14.00 μ.μ. Τυχόν υπομνήματα θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι και πέντε (5) ημέρες μετά την ημερομηνία αυτή, στη Γραμματεία του Τμήματος.
Από τη Γραμματεία του Τμήματος ΔΕΟ