Αποτελέσματα κατατακτηρίων εξετάσεων 2018 - 19

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Βασικές Αρχές Διοίκησης

Βασικές Αρχές Οικονομίας

Ιστορία των

Θεσμών

ΣΥΝ ΒΑΘΜ

1

Αρ. Πρωτ. 1118/15-11-18

18

14

10

42

2

Αρ. Πρωτ. 1111/14-11-18

16

11

10,5

37,5

3

Αρ. Πρωτ. 1103/12-11-18

15,5

11

11

37,5

4

Αρ. Πρωτ. 1093/7-11-18

14,5

10

10,5

35

5

Αρ. Πρωτ. 1119/16-11-18

12

13

10

35

6

Αρ. Πρωτ. 1096/9-11-18

14

10

10

34

7

Αρ. Πρωτ. 1101/9-11-18

11

12

10,5

33,5

8

Αρ. Πρωτ. 1112/14-11-18

11

11

10

32