Θέσεις για πρακτική άσκηση

Γνωστοποιείται στους φοιτητές των Τμημάτων ΔΕΟ & ΛΟΧΡΗ ότι υπάρχουν πέντε (5) κενές θέσεις στο ΤΕΙ Πελοποννήσου για πρακτική άσκηση.

Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος απευθύνεστε στις γραμματείες