Ανακοίνωση για το μάθημα «Πολιτιστική Πολιτική και Πολιτιστικό Μάνατζμεντ»

Το μάθημα «Πολιτιστική Πολιτική και
Πολιτιστικό Μάνατζμεντ» με την Καθηγήτρια κ.
Μπιτσάνη Ευγενία δεν θα πραγματοποιηθεί στις 6
Μαρτίου 2019 και η αναπλήρωσή του θα γίνει στις
12-3-2019 ώρα 15.00-17.00.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

5-3-2019