Το τμήμα
Διοίκηση του Τμήματος
Στρατηγική Τμήματος
Ανθρώπινο Δυναμικό
Προπτυχιακές Σπουδές
 • Κατατακτήριες Εξετάσεις
 • Μεταπτυχιακές Σπουδές
  Έρευνα
  Διεθνείς Συνεργασίες
  Διασφάλιση Ποιότητας
  Φοιτητικά θέματα
 • Ενιαίο Μητρώο Φοιτητών
 • Erasmus
 • Ανακοινώσεις
 • ΠΜΣ Τεχνοοικονομικά Συστήματα Υγείας

   

  ΑΦΙΣΑ ΤΕΙ ΜΑΣΤΕΡ17 small

  ΠΜΣ Επιχειρηματικότητα & Διακυβέρνηση

    

  Metaptyxiako afissa std

   

   

  Ενιαίο Μητρώο Φοιτητών

  Το Ενιαίο Μητρώο Φοιτητών έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

   

  Α) Τη χορήγηση των παρακάτω βεβαιώσεων και πιστοποιητικών:

   • Βεβαίωση σπουδών
   • Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας
   • Πιστοποιητικού στρατολογικής χρήσης
   • Βεβαίωση προϋποθέσεων για έναρξη πρακτικής άσκησης
   • Πιστοποιητικού στεγαστικού επιδόματος

   

  Οι αιτήσεις για τη χορήγηση των παραπάνω βεβαιώσεων και πιστοποιητικών θα γίνονταιαποκλειστικά με ηλεκτρονική υποβολή αιτήματος μέσω της ΄΄ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ΄΄ από τον ιστότοπο του ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ.

  Ειδικά η παραλαβή της απλής βεβαίωσης Σπουδών αλλά και του πιστοποιητικού Στρατολογίας θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά(εκτυπώνεται από τους ίδιους τους φοιτητές) ενώ των υπολοίπων από το Ενιαίο Μητρώο Σπουδαστών( θυρίδα, ταχυδρομικώς ή courier).

  Έντυπες αιτήσεις σπουδαστών δε θα γίνονται δεκτές.

   

  ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν θα υποβάλλονται και δεν χορηγούνται πιστοποιητικά μέσω e-mail !

   

  Β) Τη χορήγηση των παρακάτω βεβαιώσεων και πιστοποιητικών:

   • Πιστοποιητικού περάτωσης σπουδών (έκδοσης πτυχίου)
   • Πιστοποιητικού διαγραφής
   • Αίτηση για αναστολή σπουδών

   

  Η υποβολή των παραπάνω αιτημάτων θα γίνεται Αποκλειστικά με Έντυπη κατάθεση αιτήματος στο Ενιαίο Μητρώο Σπουδαστών και η παραλαβή θα γίνεται από το Ενιαίο Μητρώο Φοιτητών.

   

  Η υποβολή των αιτημάτων σχετικά με την   χορήγηση των παρακάτω βεβαιώσεων και πιστοποιητικών:

  Αίτηση για έγκριση θέματος / παράτασης πτυχιακής εργασίας 
  Αίτηση για έγκριση θέσης πρακτικής άσκησης

  θα γίνεται Αποκλειστικά με Έντυπη κατάθεση στη Γραμματεία στο αντίστοιχο Τμήμα όπου ανήκει ο κάθε σπουδαστής καθώς και η παραλαβή τους.

   

   

  ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

  Το Ενιαίο Μητρώο στεγάζεται στο νέο κτίριο στο γραφείο Δ.010 .

  Οι σπουδαστές θα μπορούν να εξυπηρετούνται καθημερινά, 12:00 - 14:00  εκτός Παρασκευής σύμφωνα με το παρακάτω: 

    - ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΧΟΛΗΣ ΣΔΟ( ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ: ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ 

   - ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΧΟΛΗΣ ΣΤΕΓ( ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ): ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ 

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

  Τηλέφωνα:2721045134(ΣΤΕΓ)

                     2721045143(ΣΔΟ)
  FAX: 22721045306
  E-MAIL: mitroo@tei<span< a=""> style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 18.4px; color: rgb(51, 51, 51);">kal
  .gr