Το τμήμα
Διοίκηση του Τμήματος
Στρατηγική Τμήματος
Ανθρώπινο Δυναμικό
Προπτυχιακές Σπουδές
 • Κατατακτήριες Εξετάσεις
 • Μεταπτυχιακές Σπουδές
  Έρευνα
  Διεθνείς Συνεργασίες
  Διασφάλιση Ποιότητας
  Φοιτητικά θέματα
 • Erasmus
 • Ανακοινώσεις
 • ΠΜΣ Τεχνοοικονομικά Συστήματα Υγείας

   

  ΑΦΙΣΑ ΤΕΙ ΜΑΣΤΕΡ17 small

  ΠΜΣ Επιχειρηματικότητα & Διακυβέρνηση

    

  Metaptyxiako afissa std

   

   

  Εγγραφή Νεοεισαχθέντων Φοιτητών Ακαδημαϊκού Έτους 2018-19

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΝΕΟΕΙΣΑΧΘΕΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019
  (ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑ)

   

  Ανακοινώνονται στους νεοεισαχθέντες φοιτητές του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 (επιτυχόντες με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2018) τα παρακάτω:


  Μετά την ηλεκτρονική εγγραφή τους μέσω πλατφόρμας που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων(https://eregister.it.minedu.gov.gr) θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά που αφορούν το Τμήμα:
  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ-ΚΑΤΕΥΘΥΝΕΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

  προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους και είναι τα εξής:

   

  1. Εκτυπωμένη Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής που υποβλήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
  2. Απλό Ευκρινές φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή όπου δεν υπάρχει διαβατήριο
  3. Μια φωτογραφία τύπου ταυτότητας
  4. Υπεύθυνη Δήλωση-ρητή συγκατάθεση (ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ) του/της φοιτητή/-τριας που εγγράφεται για πρώτη φορά για επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του/της από τη γραμματεία του τμήματος επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής.

   

  Τα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται ταχυδρομικά ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς (courier) από Παρασκευή 14-9-2018 έως και την Παρασκευή 28-9-2018 στην παρακάτω διεύθυνση

   

  Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
  ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
  ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
  ΚΑΛΑΜΑΤΑ
  24100
  Με την ένδειξη << εγγραφή νέου φοιτητή>>


  Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η προσκόμιση των παραπάνω δικαιολογητικών μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως, είτε με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τις ίδιες μέρες και ώρες από 10:00-13:00.
  Σημ. Επίσης παρακαλούνται οι φοιτητές με την ηλεκτρονική τους εγγραφή να συμπληρώνουν και το Στατιστικό Δελτίο που τους ζητείται από την ίδια ηλεκτρονική εφαρμογή.

   

  Οι παραπάνω ενέργειες είναι απαραίτητες για να εκδοθούν οι ηλεκτρονικοί κωδικοί πρόσβασης στις υπηρεσίες του ΤΕΙ. Οι κωδικοί χρησιμοποιούνται για τις αιτήσεις μετεγγραφών, δήλωση μαθημάτων, για την ηλεκτρονική γραμματεία (βεβαιώσεις – πιστοποιητικά που παραλαμβάνονται ηλεκτρονικά και εκτυπώνονται από τους χρήστες), την έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας(πάσο), καθώς και για την δήλωση και παραλαβή συγγραμμάτων μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής «Εύδοξος».
  Για την ακριβή διαδικασία λήψης των κωδικών θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα μας.