Το τμήμα
Διοίκηση του Τμήματος
Στρατηγική Τμήματος
Ανθρώπινο Δυναμικό
Προπτυχιακές Σπουδές
 • Κατατακτήριες Εξετάσεις
 • Μεταπτυχιακές Σπουδές
  Έρευνα
  Διεθνείς Συνεργασίες
  Διασφάλιση Ποιότητας
  Φοιτητικά θέματα
 • Erasmus
 • Ανακοινώσεις
 • ΠΜΣ Τεχνοοικονομικά Συστήματα Υγείας

   

  ΑΦΙΣΑ ΤΕΙ ΜΑΣΤΕΡ17 small

  ΠΜΣ Επιχειρηματικότητα & Διακυβέρνηση

    

  Metaptyxiako afissa std

   

   

  Nεοεισαχθέντες φοιτητές που δεν υπέβαλαν ηλεκτρονική εγγραφή

  Έχοντας υπόψη την υπ΄ αριθ. Πρωτ. 157104/Α3/21 - 09 – 2018 εγκύκλιο του
  Υπουργείου Παιδείας καλούνται οι νεοεισαχθέντες φοιτητές που πέτυχαν σε Σχολές
  και τμήματα του ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ και δεν υπέβαλαν ηλεκτρονική εγγραφή
  μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου να προσέλθουν οι ίδιοι ή νομίμως
  εξουσιοδοτημένοι από αυτούς πρόσωπο, στο ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ του ΤΕΙ
  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, έως την 18-10-2018 ημέρα Πέμπτη προκειμένου να υποβάλουν
  αίτηση εγγραφής συνοδευόμενη από τα εξής:
  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της
  Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας ,
  2. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής τους Ταυτότητας
  3. Φωτογραφία τύπου ταυτότητας
  4. Βεβαίωση ΑΜΚΑ

   

  ΑΠΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
  Τηλ. 2721045143
  2721045134