Το τμήμα
Διοίκηση του Τμήματος
Στρατηγική Τμήματος
Ανθρώπινο Δυναμικό
Προπτυχιακές Σπουδές
 • Κατατακτήριες Εξετάσεις
 • Μεταπτυχιακές Σπουδές
  Έρευνα
  Διεθνείς Συνεργασίες
  Διασφάλιση Ποιότητας
  Φοιτητικά θέματα
 • Ενιαίο Μητρώο Φοιτητών
 • Erasmus
 • Ανακοινώσεις
 • ΠΜΣ Τεχνοοικονομικά Συστήματα Υγείας

   

  ΑΦΙΣΑ ΤΕΙ ΜΑΣΤΕΡ17 small

  ΠΜΣ Επιχειρηματικότητα & Διακυβέρνηση

    

  Metaptyxiako afissa std

   

   

  Στεγαστικό Επίδομα Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019

  Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ.
  86646/Ζ1/30/05/2019 εγκύκλιο του υπουργείου Οι
  ηλεκτρονικές αιτήσεις που αφορούν στη χορήγηση
  του στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό
  έτος 2018-2019 θα υποβάλλονται από την Τρίτη 4
  Ιουνίου 2019 έως και την Πέμπτη 4 Ιουλίου
  2019, μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου
  Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
  https://stegastiko.minedu.gov.gr, στην ειδική
  εφαρμογή για το στεγαστικό επίδομα.